هر فصل در مدرسه اقتصاد دکتر عباس نوروزی یک بوت کمپ برگزار میشه که داوطلبین به مدت سه الی چهار روز بسته به محتوای آموزشی در اون شرکت می کنند و به صورت حضوری از مزایای دوره بهره مند میشن. یکی از عناوین همیشگی این کمپ ها در اکولب پرورش مدرس تجارت با ارزهای دیجیتال هست. دوره های آموزشی: فراخور تقویم آموزشی اطلاع رسانی می شود. بسته های آموزشی: فیلم های آموزشی از قبل که می بایست محتوا برای فروش بارگزاری شود. عنوان ترید تراپی حذف شود و سه گزینه ی داخل آن بیرون بیاید پوشیده است و کسی نمی بیند.