فناوری‌ها و فرصت‌های موجود به طور مداوم در حال تغییر هستند. امروزه بلاکچین ،هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT)  پتانسیل تولید، انتقال و خواندن داده‌های مربوط به شرایط اضطراری را برای تصمیم‌گیری بهتر در بحران‌ها را ارائه می‌دهند. بلاکچین،هوش مصنوعی و اینترنت اشیا همگی فناوری‌هایی هستند که در مدیریت بحران می‌توانند کمک‌کننده باشند.

در ادامه نقش هریک از فناوری‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا را در مدیریت بحران بررسی می‌کنیم.

نقش بلاکچین در مدیریت بحران

از میان سه فناوری بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، بلاکچین در مراحل اولیه توسعه قرار دارد. بلاکچین ابزاری است که برخی ادعا می‌کنند برای نحوه تبادل داده‌ها دگرگون ‌کننده خواهد بود. بلاکچین یک دفتر کل دیجیتال توزیع شده و تغییرناپذیر است که با رمزنگاری ایمن شده است و می تواند برای ثبت یک سری تراکنش‌ها برنامه ریزی شود.  مقیاس پذیرترین کاربرد آن امروزه بیت کوین است، یک ارز دیجیتال و سیستم پرداخت که همچنان در حال رشد است و استفاده از آن در سراسر جهان در حال افزایش است.

مزیت بلاکچین در مدیریت بحران  این است که قابلیت همکاری و شفافیت را فراهم می‌کند.  از نظر قابلیت همکاری، بلاکچین را می‌توان ان به عنوان یک سیستم جهانی در سراسر سازمان‌ها مشابه اینترنت پذیرفت. بلاکچین به چندین طرف در سراسر سیستم اجازه می‌دهد منابع را در مواقع اضطراری هماهنگ کنند.  در یک سناریوی کمک‌رسانی در بلایا، چندین طرف اغلب منابعی را برای کمک به منطقه آسیب ‌دیده کمک می‌کنند.  اگر همه طرف‌های درگیر در این سناریو یک سیستم ثبت اشتراکی مبتنی بر بلاکچین را اتخاذ کنند، می‌توانند واکنش‌های کارآمدتر در برابر بلایا را هماهنگ کنند و اطمینان حاصل کنند که منابع به مناطقی که بیشتر مورد نیاز است، تخصیص داده می‌شود.

با توجه به شفافیت در سناریوی کمک ‌رسانی در مواقع بحران، بلاک‌چین می‌تواند سابقه تغییرناپذیری را ارائه دهد که برای همه قابل دسترسی است تا نشان دهد چه منابعی به یک منطقه و توسط چه کسی اختصاص داده شده است.

این سوابق شفافیت می تواند به هر کسی یک ورودی ارسال کند و احتمال انحراف منابع و فساد را در این نوع سناریوها کاهش می‌ یابد.

حتی یونیسف هم در حال آزمایش فناوری بلاکچین برای ردیابی وضعیت کمک‌های مالی بین‌المللی به روشی امن و قابل دسترسی برای عموم است.

نقش هوش مصنوعی در مدیریت بحران

رهبران صنعت و دولت امروزه در حال بحث و گفتگو هستند که چگونه هوش مصنوعی می‌تواند نحوه کار، رفت و آمد، خدمات رسانی به ساکنان و موارد دیگر را تغییر دهد. در مدیریت بحران، هوش مصنوعی می‌تواند به پیش‌بینی، ارزیابی و شبیه‌سازی حوادث برای بهبود زمان پاسخ و ساده‌سازی فرآیندهای ارسال منابع کمک کند.

هوش مصنوعی از داده‌های زیرساخت‌های شهری و بلایای قبلی استفاده می‌کند تا آسیب‌های ناشی از بلایای مختلف را پیش‌بینی کند.

نقش اینترنت اشیا در مدریت بحران

اینترنت اشیا به شبکه‌ای از اشیاء فیزیکی تعبیه ‌شده با حسگرها و نرم‌افزارهایی اشاره دارد که داده‌ها را جمع‌آوری کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.  در مدیریت بحران، اینترنت اشیا می‌تواند برای افزایش جمع آوری داده‌ها از محیط فیزیکی و انتقال سریع این داده‌ها به بخش‌های مختلف شهر استفاده شود.

بلایای مرتبط با آب و هوا مانند طوفان یا سیل گاهی اوقات مانع از رسیدن تیم های واکنش اضطراری به مکان‌های خاص می‌شود.  این موانل توانایی تیم‌ها برای ردیابی آسیب، اطلاع رسانی به مردم با اطلاعات به روز و پاسخگویی به موقع را کاهش می‌دهد.  با این حال، اگر دستگاه‌های اینترنت اشیا در این مناطق وجود داشته باشند، می‌توانند به راحتی سیگنال‌ها را پخش کنند و داده‌های حیاتی مانند دما، کیفیت آب یا دود را به هم منتقل کنند.  با این داده‌ها می توان تصمیمات آگاهانه تری در مورد نحوه استقرار منابع در طول یک وضعیت بحرانی اتخاذ کرد.

محدودیت های استفاده از فناوری های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

شهرها می‌توانند بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا را در زیرساخت های شهری قرار دهند تا بر عوامل خطر و داده‌های سطحی در مورد شرایط اضطراری بالقوه نظارت کنند.

چالش‌های هزینه، امنیت و قابلیت همکاری همچنان موانعی برای مقیاس‌پذیری راه‌حل‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای مدیریت بحران هستند.

با این حال برخی از محدودیت‌های فنی از گسترش بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در هر صنعت امروزی جلوگیری می‌کند، اما بخش‌های مدیریت بحران در سراسر شهرها باید از فرصت استفاده کنند تا در مورد فناوری و کاربردهای مختلف آن برای برنامه‌ریزی برای سیستم‌های فناوری اطلاعات آینده بیاموزند.

هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین همگی فناوری‌هایی هستند که فرآیندهای داده پیچیده‌تری را امکان‌پذیر می‌کنند و می‌توانند ظرفیت و کارایی کارکنان بخش های مدیریت بحران و اورژانس را بهبود بخشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.