ایجاد یه مدرسه که بتونه مساله های اقتصادی روز رو آموزش بده از سال های پیش در ذهن من بود چون فضای خاکستری و مبهم اقتصاد در ایران رو در دانشگاه ها تجربه کرده بودم. نه اینکه تجربه بد یا متاثرکننده ای باشه اما دانشگاه پاسخگوی دغدغه های من نبود. همونطور که همه ما می بینیم فضای مجازی پر شده از آموزش های سطحی که نمی تونه راه گشای بسیاری از سوالات ذهنی ما باشه و برای یافتن پاسخ نیاز به آگاهی عمیق تر و ریشه ای هست. از این رو مدرسه اقتصاد دکتر عباس نوروزی در حیطه های کاربردی اقتصاد اما با رویکرد علمی قصد داره تا دانش افراد مبتدی یا حتی حرفه ای رو به سطحی برسونه که مخاطب با تحلیل شخصی خودش بهترین تصمیم گیری رو در لحظه انجام بده.