خیلی از اوقات به دلیل رعایت نکردن اصول مدیریت سرمایه پوزیشن هایی رو باز می کنیم که وارد ضرر میشه. در این گزینه شما می تونید درخواست کمک اضطراری خودتون رو ثبت کنید که تیم ما به تجارت شما ورود کنه واز ضرر بیشتر جلوگیری کنه و با باز کردن پوزیشن های جدید یک سر و سامونی به والت شما بده. برای ارسال پیام اینجا کلیک کنید.